Top list
Products   » Swedish Books » Referenslitteratur » Product

Persiska antologin av Carl-Göran Ekerwald

Persiska antologin av Carl-Göran Ekerwald

Persiska antologin

Persiska antologin av Carl-Göran Ekerwald

Titel:

Persiska antologin

Urval och med inledningar av Carl-Göran Ekerwald

Författare:

Eric Hermelin

Förlag:

Ordfront Förlag

Upplaga:

1

Utgiven datum:

2002-01-01

Genre, ämnesord:

Persisk skönlitteratur på svenska

ISBN10:

91-7324-858-4

ISBN13:

9789173248587

Språk:

Svenska

Bindning:

Pocket Bok

Mått: (mm):

111 x 179 mm Ryggbredd: 22 mm

Sidantal:

336 sidor

Vikt (g):

187 g

Pris (SEK):

112 SEK

Beskrivning:

På S:t Lars mentalsjukhus i Lund satt åren 1909 till 1944 en baron Eric Hermelin och översatte persisk poesi. Det blev flera tusen sidor av framför allt de medeltida sufiska diktarna Han anförde inga kulturhistoriska skäl för sitt företag, vilket säkert skulle ha gjort det hela mera acceptabelt i omgivningens ögon. I stället påstod han helt frankt att översättandet tjänade en rent praktisk nytta. Den persiska poesin var ett livselixir som skulle tina upp vår frusna tankeförmåga och sätta hjärtats vågor i svallning. Denna volym är en återutgivning av det urval som Carl-Göran Ekerwald år 1976 redigerade och som med tiden har blivit något av en dold klassiker och kultbok. Persiska antologin kommer ut i Ordfronts Minervaserie. Ordfront Minerva är en reprint serie med böcker som är värda att läsas av många och som bör finnas med i samtalet en lång tid framöver.

Persisk poesiantologi (främst de medeltida sufiska diktarna).Tolkade och översatta av förf. när han satt på mentalsjukhuset S:t Lars 1909-1944. Volymen är en återutgivning av urvalet som Carl-Göran Ekerwald redigerade 1976.

Innehåll:

Inledning

9

Attār

31

Rūmī

109

Kalilah

145

Böhme

181

Omar Khaiyam

225

Sa'di

249

Sanāi

285

Hermelins egna kommentarer

303

Källhänvisningar

334

Personregister

335

Om författare:

Eric Hermelin (1860-1944) är den främste svenske översättaren av den sufiska poesin, och översatte bland annat de klassiska persiska poeterna Rumi och Omar Khayyam. Sammanlagt översatte han mer än 10 000 sidor i 36 volymer, och mycket av arbetet utfördes när han var inlagd på det psykiatriska sjukhuset Sankt Lars sjukhus i Lund. Om honom samtalar författaren och översättaren Carl-Göran Ekerwald (född 1923) med journalisten och författaren Sigrid Kahle (1928-2013) och förläggaren Jonas Ellerström. I centrum för samtalet står boken ”Mystikens rosengård” av Mahmud Shabistari, men det kom att handla om Hermelins liv och verk i största allmänhet samt om hans betydelse för poesin i Sverige.

 

Översättningar av Eric Hermelin:

Alexander Whyte, Jakob Böhme : En värdesättning, 1913

Jakob Böhme, De poenitentia/Om den sanna hängifvenheten/Om den heliga bönen, 1918

Sa'di, Lustgården, 1918

Jakob Böhme, Om de fyra lynnena/Gudomlig syn/Om födelse på nytt/Mysterium pansophicum, 1918

Jakob Böhme, Det gudomliga väsendets tre principia, 1920

Jakob Böhme, Om människans trefaldiga lif, 1920

Emanuel Swedenborg, Andlig dagbok : Swedenborg öfversatt från latinet, 1920

Hussain Āzad, Persiska dikter, 1921 (Består av två delar: Vetenskapens rosengård och Hoppets morgonrodnad)

Mahmūd Shabistari, "Gulshan-i-Rāz"/"Mystikens rosengård", 1926

'Umr Khaiyām, Rubā Iyāt, 1928

Hakīm Sanāi, Hadīqat, 1928 ("Sanningens inhägnade Örtagård")

[Bīdpāi], Sagor ur "Anwār-i-Suhaili", 1929

Shaihk 'Attār, Pand-Nāmah I, 1929 ("Rådsboken", persiskt faksimil)

Shaihk 'Attār, Pand-Nāmah II, 1929

Shaihk 'Attār, Mantiq-ut-Tayīr I, 1929 ("De bevingades språk", persiskt faksimil)

Shaihk 'Attār, Mantiq-ut-Tayīr II, 1929

Shaihk 'Attār, Ur Tazkiratú 'l-Awliyā I, 1931 ("Vännernas minne")

Firdausi, Shāh-Nāmah I-V, 1931

Shaihk 'Attār, Ur Tazkiratú 'l-Awliyā II, 1932

Samuel Rutherford, Vägen uppåt, 1933 ("The upward way")

Shaikh Nizāmī, Sikāndar-Nāmah I-XV, 1933

Djalālu 'd-dīn Rūmī, Mesnavī I, 1933

Persiska låtar (I) : Utdrag ur Djalālu 'd-dīn Rūmīs "Mesnavī"/Fjerde boken/Verser 1263–1357, 1934

Persiska låtar II : Utdrag ur Djalālu 'd-dīn Rūmīs "Mesnavī"/Fjerde boken/Verser 1358–2029, 1934

Djalālu 'd-dīn Rūmī, Mesnavī II, 1935

Djalālu 'd-dīn Rūmī, Mesnavī III, 1935

Djalālu 'd-dīn Rūmī, Mesnavī IV, 1936

Sagan om De Tre Fiskarne, 1937 (texten utgörs av berättelse 15 i Kalilah I)

Sagan om De Tre Fiskarne, 1937 (texten utgörs av ett utdrag ur Mesnavī IV, vers 2202–2312)

Kalīlah I, 1938

Om englarne och djeflarne hos menniskan : Utdrag ur "Mēsnāvī" och "Arcāna coeléstia", 1939

Shaihk 'Attār, Ur Tazkiratú 'l-Awliyā III, 1939

Kalīlah II, 1939

Djalālu 'd-dīn Rūmī, Mesnavī V, 1939

Djalālu 'd-dīn Rūmī, Mesnavī VI, 1939

Kalīlah III, 1942

Shaihk 'Attār, Ur Tazkiratú 'l-Awliyā IV, 1943

Relaterade länk:

https://biblioteket.stockholm.se/boktips/poesibazaren/ett-samtal-om-eric-hermelin

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article11237894.ab

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:

e-mail:         mezerah.eshop@gmail.com

Skaype ID:   mezerah.eshop

 Eric Hermelin
Partno: Description: Price: Qty:
14070005 Persiska antologin av Carl-Göran Ekerwald 118,00 SEK/st

Back

right