Top list
Products   » Swedish Books » Profs skickligheten » Product

Teamutveckling av Rolf-Petter Larsen

Teamutveckling av Rolf-Petter Larsen

Teamutveckling

Teamutveckling av Rolf-Petter Larsen

Titel:

Teamutveckling

Författare:

Rolf-Petter Larsen

Förlag:

Studentlitteratur

Översättning:

Anita Erlandsson

Faktagranskning:

Clemens Weikert

Originalets titel:

Teamutveckling – Teambygging og teamarbeid (Norska)

Utgivningsår:

2003

Ämnesord:

Group structure, Group processes, Leadership, Staff development, Arbetsgrupper, Ledarskap, Team work, Group dynamics, Organizational development, Grupparbete, Konfilkter, Arbetspsykologi, Group structure, Group processes, Leadership,  Staff development, Teams in the workplace, Leadership

ISBN-10:

91-44-02080-5

ISBN-13/EAN:

978-91-44-02080-8

Språk:

Svenska

Bindning:

Häftad

Storlek (mm):

223 x 155 x 16

Sidantal:

274

Vikt (gr):

400

Pris (SEK):

150

Beskrivning:

De flesta av oss arbetar i större eller mindre grupper i olika sammanhang. Det är inte alltid samarbetet flyter så som vi skulle önska. Kommunikationsproblem, missförstånd, konflikter och andra svårigheter inträffar då och då.
Teamutveckling tar upp en rad centrala aspekter som ledare måste förhålla sig till för att utveckla effektiva arbetsgrupper. Boken innehåller dels ett teoretiskt avsnitt, dels en "verktygslåda" för den praktiska tillämpningen, som ledaren kan använda vid olika problem.
Teamutveckling vänder sig till ledare i team och grupper, men passar även andra som är intresserade av grupprocesser och ledarskap. Boken kan även användas för studier vid personaladministrativa utbildningar och andra beteendevetenskapliga utbildningar.

Innehåll:

Förord

9

Förord till den svenska utgåvan, Clemens Weikert

11

Vad är ett team?

Teamets livscykel

13

16

Urval, sammansättning och organisation av teamet

Teamet i ett sammanhang

Flerkulturella grupper

19

23

26

Värderingar, normer och roller

Normer

Roller

33

34

37

Ledaren och teamet

Förändringar i ledarrollen: Från chef till gruppledare

Bra ledare

Förutsättningar för att lyckas med teambyggande och teamutvecklingsarbete

41

43

49

54

Diagnostisering

Att skapa instrument

Symtomuppfattning

57

62

63

Teambyggnadsarbetet

Motivering för teambyggande

Inledningsfasen

Klarlägga mål, ramar och uppgiftsfördelning

Bygga normer, klargöra roller och planera arbetet

Att bygga upp tillit

Uppföljning

Understöd och utveckling av teamet

Förnyelse eller avslutning?

Några riktlinjer för grupptränare

67

70

71

73

75

76

77

78

82

92

Att fatta beslut

97

Grupptänkande

Hur förhindras grupptänkande?

107

111

Att sätta upp mål

Målstyrning

Överväganden när det gäller målen

117

120

121

Motivation och kommunikation

Motivation

Kommunikation

Processamtal

129

129

134

147

Feedback

Individriktad feedback

Gruppriktad feedback

God korrektiv kritik

153

155

159

161

Konflikter och oenighet

Kognitiva konflikter

Affektiva konflikter

Intergruppkonflikter

Om konfliktlösning

163

164

165

168

172

Gruppstress

179

Elektroniska hjälpmedel

Datorbaserad kommunikation

Interaktiv video

187

187

191

Teambyggande – sammanfattning

193

Verktygslåda

Inledningen

Motivation

Ledarens självevaluering

Teamets inre liv

Hur ser situationen ut i teamet?

Teamets starka och svaga sidor

Roller

Funktioner i gruppen

Konflikter

Byta bilder

Teamutveckling

Vad hände i gruppen, och hur?

Teamutvecklingsuppgift

Samspelet i gruppen

Verkställande av teambyggande med ett handlingsprogram

Flytzonen – individ och team

Kommunikation

Feedback-checklista

Relationen till omvärlden

Minfält

197

197

202

204

207

211

215

225

227

231

234

237

239

241

245

248

255

257

258

261

263

Litteratur

265

Om författare:

Rolf-Peter Larsen har i flera år varit anställd som docent i ledarskapsutbildning vid Militärhögskolan. Han är värnpliktig kapten, har undervisning meriter. Han har publicerat flera artiklar i norska och utländska tidskrifter, hade vetenskapliga bidrag vid internationella konferenser och en omfattande utbildningar.


Partno: Description: Price: Qty:
140201 Teamutveckling av Rolf-Petter Larsen 160,00 SEK/st

Back

right